De Stootwil

Hoewel twee watersportverenigingen er onderdak hebben, is Jachthaven Rhoon -officieel jachthaven ‘De Rhoonse Grienden’ -geen verenigingshaven.

Voormalig voorzitter van de stichting, Cock Hoekwater en voorzitter vereniging Edwin van Wijngaarden teken de overeenkomst.

Net zoals in commerciële  jachthavens betalen ligplaatshouders een vast bedrag aan liggeld en hebben zij daarnaast geen verplichtingen zoals steigeronderhoud of periodieke bardiensten.

De jachthaven in Rhoon werd in de jaren 70 aangelegd en was tot midden jaren ’90 eigendom van het Recreatieschap IJsselmonde.

Het recreatieschap verkocht de jachthaven in 1997 aan Stichting  ‘De Stootwil’.

Stichting ‘De Stootwil’ werkt met een groot aantal vrijwilligers, waaronder de havenmeesters. Verder is er een  vaste hellingploeg, die er in het voor- en najaar voor zorgdragen dat Uw boot vlekkeloos in en uit het water gaat en voor overwintering deskundig op de wal wordt gestald.

Rhoon is niet langer een zelfstandige gemeente. In januari 1985 werd het dorp met buurgemeente Poortugaal samengevoegd tot de nieuwe gemeente Albrandswaard, genoemd naar de  uit de middeleeuwen stammende naam ‘Hoge Heerlijkheid Albrandswaard’.